Икономическата битка, приоритет за Куба.

В присъствието на първия секретар на Централния комитет на Комунистическата партия, Генерал на армията Раул Кастро Руз и на Председателя на Държавния и министерския съвети Мигел Диас-Канел Бермудес, на 11 март се състоя среща в Хавана, където няколко икономически, политически и идеологически въпроси за кубинските актуални събития отбелязаха дневния ред.

Последната сесия на срещата, която включваше участието на висшето ръководство на страната, включваше анализ на поведението на реколтата от захар; представяне на състоянието на изпълнението на Насоките за икономическа и социална политика на Партията и Революцията, както и напредъка на изпълнението на Плана на икономиката през 2019 г.

Според президента на предприемаческата група Aзкуба, Хулио Гарсия Перес, досега количеството на обработената тръстика е било по-малко, отколкото е планирано и планът се изпълнява на 82%.

Сред причините за това неизпълнение се посочиха повреди и прекъсвания в индустрията, свързани, например, с турбогенераторите и котлите, късното пристигане на внесени елементи като резервни части и гуми, дъжд в някои райони на страната и проблеми с ефективността. ,

Във връзка с това Президентът Диас-Канел подчерта значението на производството на захар за страната, тъй като е предмет за износ; да се допринася за храненето на животните; да се генерират източници на заетост и да се учредява елемент на идентичност на населените места и общностите в цялата Куба.

Той добави, че трябва да продължим да защитаваме производството на захарна тръстика, в мащаба, който считаме за подходящ, в зависимост от изследванията на международния пазар и нашите вътрешни изисквания.

ПРИЛАГАНЕ НА НАСОКИТЕ.

От Шестия конгрес на партията досега са одобрени 205 политики, насочени към актуализиране на икономическия и социален модел на страната ни. Това беше изразено от Марино Мурийо Хорхе, ръководител на Постоянната комисия за прилагане и развитие, когато предостави информация за Насоките за икономическата и социалната политика на партията и революцията.

Той се изказа за усъвършенстването на частния труд, одобрен през юни 2017 г., и че, въз основа на критериите на населението, през декември 2018 г. беше решено да се направи група от изменения, които да го направят по-гъвкав.

Той обясни също, че през февруари тази година бяха одобрени нови мерки за подобряване на политиката за неземеделски кооперации, чиито правни норми са в процес на одобрение и преследват облекчаване на функционирането на тези форми на управление.

Относно предприемаческата система на страната той каза, че е организиран на три нива: висшите организации за предприемаческо управление (OSDE), предприятията, и базовите предприемачески единици (UEB). В момента в краткосрочен и средносрочен план се проучват и други мерки за продължаване на трансформирането и укрепването на държавното предприятие.

Също така се анализираха въпроси като предоставяне на неработеща земя в узуфрукт и демографската динамика.

Във връзка с това Диас-Канел заяви, че въпросът за прилагането на Насоките ще бъде обсъждан широко с депутатите в заседанието на Народното събрание на народната власт, насрочено за месец април.

ПЛАН НА ИКОНОМИКАТА: МОБИЛИЗАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ

Министърът на икономиката и планирането Алехандро Гил Фернандес коментира основните аспекти, които характеризират Плана на икономиката за 2019 година.

Очаква се инвестициите да нараснат тази година с 20%, което означава, че в развитието се правят инвестиции

По отношение на износа, туристическата дейност предвижда ръст от 9,2% в сравнение с 2018 г., което пряко се отразява в други производствени сектори.

Признава се необходимостта да се работи за заместване на вноса, особено на храните, които могат да се произвеждат в страната.

Икономическият план през 2019 г. е гъвкав и позволява през годината да се включи това, което генерира износ, произвежда доход или ефективно замества вноса. Също така се фаворитизира продуктивната връзка с чуждестранните инвестиции и националната индустрия, като същевременно се проучват проектите за местно развитие като друг начин за осигуряване на ресурсите.

Дейностите, свързани с производството на храни, жилищната програма; транспорт и информатизация са включени като приоритети за проектиране на Икономическия план за 2020 г.

Приоритет се дава и на изпълнението на приходите от износ; Финансирането на националната индустрия за неговото укрепване също ще бъде приоритет.

Планът трябва да се превърне в мобилизиращ елемент.

Имаме достатъчно талант, резерви в икономиката и ангажираност да поддържаме растеж, който позволява реално развитие и изпълнение на планираното за 2019 година.

Гил Фернандес каза, че се работи по сключването на плана за развитие до 2030 г., който е разделен на три етапа и ще позволи планирането на икономиката в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

cubarte@cubarte.ch

© Ginebra, Suiza.